Jezioro Głuszyńskie

Jezioro Głuszyńskie – jest położone na Pojezierzu Kujawskim w województwie kujawsko-pomorskim. Przez jezioro Głuszyńskie przepływa rzeka Zgłowiączka. Jezioro ma 3 duże zatoki, silnie rozwiniętą linię brzegową i rozległą taflę wody.

Jest to jezioro rynnowe, pochodzenia polodowcowego, o południkowym przebiegu. Jezioro jest objęte strefą ochrony akustycznej oraz strefą chronionego krajobrazu „Jezioro Głuszyńskie” od 16 czerwca 1983 roku. 

Mapa wykonana jest w naszym standardowym rozmiarze 59×29 cm, grubość pracy to ok. 3cm, jezioro z dużymi zatokami rozchodzącymi się we wszystkich kierunkach, bardzo dużo sąsiadujących z nim oczek wodnych i małych jeziorek. 

Na zdjęciach widoczne oznaczenie indywidualne posesji „Maciejówka” wykonane w złotym laminacie.

Informacje o zbiorniku:

wysokość 79,5 m .n.p.m.
powierzchnia jeziora – 625,00 ha
głębokość max. – 36.5m
głębokość średnia – 9.62m